คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา , ที่ดิน. สินจ้างฝ่ายเดียว, อยู่โดยอนุญาต , อำนาจที่เนื่องมาจากกัน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพากษา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android