คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

วิธีพิจารณาความแพ่ง ฟ้องขับไล่ , จำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ,ค่าขึ้นศาล
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
กฤติ
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android