คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 330/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ที่ดิน ,ประทุษฐร้ายส่วนแพ่ง ที่ดินชายทะเล นิวแซนซ์
 
 

ผู้พิพากษา

กฤติ
พิจารณา
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android