คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 335/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ประทุษฐร้ายส่วนแพ่ง บุกรุก , ข้อแก้ตัว
 
 

ผู้พิพากษา

เทพ
พิจารณา
นคร
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android