คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 152/2463

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้กรรมการตรวจฎีกา นายทอง นายฮ้อ นายเฮง นายตุงจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พระยานรเนติบัญชากิจ
พระยาพิพากษาสัตยาธิปตัย
พระยาศรีสังกร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android