คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2529

 แหล่งที่มา: สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สิบเอกน. นำลูกระเบิดของกลางที่เบิกมาใช้ในราชการไปขอให้จำเลยซึ่งเป็นช่างทาสีช่วยทาสีให้เพราะลูกระเบิดเป็นสนิมแล้วสิบเอกน. ไปที่อื่นจะกลับมาเอาในเวลาใกล้กันนั้นจำเลยทาสีแล้ววางลูกระเบิดไว้บนโต๊ะซึ่งอยู่ใกล้กับที่ที่จำเลยทาสีโดยบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาปิดบังพฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวไม่พอถือได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานมีลูกระเบิดไว้ในความครอบครองอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

ผู้พิพากษา

ดำริ ศุภพิโรจน์
อำนวย อินทุภูติ
สมศักดิ์ เกิดลาภผล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android