คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1039/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เดินรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเปนลายลักษณอักษร
พ.ร.บ.แก้ไขรถลากรถยนต์ พ.ศ.2469 โอนทะเบียนรถขึ้นกรมทาง
แม้การอนุญาตเดินรถจะได้โอนไปกรมทางแล้วก็ดี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 7
  • มาตรา 7

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android