คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สามีไปกู้หนี้เขามา แล้วภรรยาโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่นเสียโดยรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เจ้าหนี้ขอให้เพิกถอนนิติกรรมได้ เพราะในกรณีเช่นนี้ถืวว่าภรรยาตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับสามีด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1480-1482-

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android