คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1578/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องแลบรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำการลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร ดังนี้ลงโทษจำเลยไม่ได้ ตามประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.192 ตอน 3
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293-321
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ตอน 3

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android