คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1572/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภรรยาโอนที่ดินซึ่งเป็นสินบริคณห์ให้บุคคลภายนอกโดยรู้อยู่ว่าจะทำให้เจ้าหนี้ของสามีเสียเปรียบและฟู้รับโอนรู้เช่นนั้นเจ้าหนี้ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโดนได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291-691

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
อมาตย
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android