คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1563/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ศาลจะให้จำเลยเสียค่าบำเหน็จนำจับในกรณีที่กระทำผิดต่อ พ.ร.บ.ฆ่าโคกระบือ ฯ นั้นอยู่ในดุลยพินิจของศาล แล้วแต่จะสมควรแก่รูปคดี หาจำต้องบังคับให้จำเลยเสียตามจำนวนในประกาศของข้าหลวงประจำจังหวัดไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโค กระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ.119 มาตรา 18 ประกาศใ

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android