คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1562/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยต้องคำพิพากษารวม 3 สำนวนโดยให้นับโทษติดต่อกันไปนั้น ถือว่าจำเลยรับโทษครั้งเดียว ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการที่จะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนอันจะเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 14-46-58

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android