คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1554/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:15:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยข้อกฎหมายแต่มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังนี้ โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้ไม่ต้องห้าม ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีได้ โจทก์กลับฎีกาคัดค้านข้อเท็จจริงขึ้นมา ศาลต้องยกฎีกาเช่นนี้เสีย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android