คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นการพะนันไพ่โดยมิได้รับอนุญาต ทางพิจารณาปรากฎว่าจำเลยเล่นการพะนันไพ่โดยมีใบอนุญาตหากแต่ว่าเล่นเกินเวลาไปดังนี้ลงโทษจำเลยมิได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 12
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android