คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1539/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเคยต้องโทษแลพ้นโทษไปแล้ว ไปกระทำผิดขึ้นอีกภายในกำหนด แม้โทษครั้งหลังจะอยู่ระหว่างต้องโทษอยู่ต่างจังหวัดศาลก็เพิ่มโทษจำเลยได้ อ้างฎีกาที่ 649/2477 แลที่ 195/2479
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170-72-12-

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android