คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1514/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องที่มิได้ระบุสถานที่เกิดเหตุนั้น ไม่ถือว่าเป็นฟ้องที่+รับไว้พิจารณา ถึงแม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ต้องตัดสินยกฟ้อง เหตุในลักษณะคดีในคดีที่ส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยบางคนไม่ได้ ถ้าหากเป็นเหตุในลักษณะคดี คำพิพากษาย่อมมีผลถึงจำเลย+ส่งสำเนาฎีกาให้ไม่ได้ด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256-254-68
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-163-16

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android