คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1513/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยนำภาพยนตร์ออกฉายในห้องเล็กศาลาเฉลิมกรุงเพื่อตรวจทดลองดูก่อนนำเสนอเจ้าพนักงานผู้ตรวจพิจารณา โดยได้เชื้อเชิญญาติมิตร์ของกรรมการบางคนมาช่วยออกความเห็นด้วย ดังนี้ ไม่เรียกว่าเป็นการฉายภาพยนตร์ให้คนดู ห้องเล็กที่ฉายภาพยนตร์จึงไม่เป็น "สถานที่มหรศพ" ตามวิเคราะห์ศัพท์แห่งมาตรา 3 การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นผิดตามกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.2473 มาตรา 3-5-9-20
  • พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.2473 มาตรา 3-5-9-20

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android