คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1467/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 10:55:34

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยใช้กำลังแลขืนใจพาเอาหญิงไปโดยตั้งใจจะเลี้ยงดูเป็นภริยา แม้จำเลยแลหญิงจะรับใคร่แลเคยได้เสียกันมาแต่ก่อน ก็ต้องมีผิดตาม ม.276
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 243

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android