คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1425/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 11:03:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องและบรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร แต่ขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android