คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1416/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยใช้อุจจาระเทลาดลงบนตัวเจ้าทุกข์ เพราะเหตุเป็นคนไม่ถูกกัน อุจจาระไหลเลอะแลเปื้อนเครื่องนุ่งห่มเสียหาย ดังนี้จำเลยมีผิดฐานทำร้ายร่างกายไม่ถึงบาดเจ็บตาม ม.338 ข้อ 3 กะทงเดียว หามีผิดตาม ม.324 ด้วยไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 43-70
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 324
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android