คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1406/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เสมียนฝึกหัดของศาลไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลอย่างไรเลย ผู้ใดทำการขัดขวางเสมียนฝึกหัดยังไม่มีผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จำเลยจะถูกยึดกระบือจึงตัดเชือกปล่อยกระบือไปจากคอกชั่วครวแล้วก็คงเอากลับมาทีเดิมเช่นนี้ยังไม่มีผิดตามมาตรา 308
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119-120-30
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android