คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1400/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่อยู่ในวงการพะนันด้วยแม้จะไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ลงมือเล่น กฎหมายก็สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นด้วย ประมวลแพ่ง ฯ ม.291 ม.296 สินบนนำจับ สินบนนำจับที่กฎหมายให้จำเลยใช้แก่ผู้นำจับนั้นเป็นความรับผิดส่วนตัว จำเลยหาต้องร่วมกันรับผิดไม่ ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.192 อำนาจศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจลงโทษจำเลยผู้ที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 6-12
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android