คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกู้เงินกันนั้นหาจำต้องส่งมอบกันในขณะกู้ไม่ จะส่งมอบกันเมื่อใดก็ได้ การโอนหนี้นั้น แม้ผู้รับโอนจะยังมิได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ก็ไม่ทำให้การโอนไม่สมบูรณ์ วิธีพิจารณาแพ่ง ประเด็น ตัดสิน ตัดสินนอกประเด็น ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.98 คำของผู้เชี่ยวชาญไม่มีน้ำหนักดีกว่าประจักษ์พะยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650-306
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 650-306
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 650-306
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 98

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android