คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1386/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ภรรยา+ฟ้องเรียกเงินค่าเลี้ยงดูของบุตรจากสามีเพราะเหตุที่สามีผิดสัญญายอมที่ทำไว้นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว คู่ความฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ วิธีพิจารณาความแพ่ง ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ ปรากฎว่าคดีก่นอนี้(ฎีกาที่ 375/79) ศาลฎีกาสั่งให้ผู้แพ้คดีในที่สุดเป็นผู้เสีย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android