คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1378/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาศาลอุทธรณ์มีอำนาจเรียกใบแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดส่วนตัวมาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ในชั้นอุทธรณ์ได้ เมื่อเห็นเป็นการสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 208

ผู้พิพากษา

อมาตย์
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android