คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1376/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเล่นป๊อกด้วยไพ่นั้นเข้าอยู่ในการพะนันประเภทห้ามขาดตามบัญชีหมาย ก. ที่ 11 หาเข้าอยู่ในบัญชีหมายเลขที่ 21 ที่ว่า"ไพ่ต่างๆ ไม่" วิธีพิจารณาอาญา คำรับสารภาพ ฟ้อง,ตัดสิน โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นไพ่ป๊อกอันเป็นการพะนันประเภทห้ามขาดและจำเลยให้การรับสารภาพนั้น ต้องถือว่าจำเลยเล่นป๊อกด้วยไพ่อันเป็นความผิดเข้าอยู่ในบัญชีหมาย ก.เลขที่ 11 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.220
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android