คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1369/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การจำนองที่ดินไว้เพื่อเป็นการประกันลูกหนี้ในสัญญาซื้อขายนั้น ถ้าหากเป็นการกระทำต่อเจ้าหนี้ต่างรายกันการจำนองนั้นย่อมไม่มีผลผูกพันสัญญาซื้อขายนั้น ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.94 พะยาน +หักล้าง การจำนองที่ผู้จำนองมิได้รับเงินจากผู้รับจำนอง ผู้จำนองย่อมนำพะยานมาสืบหักล้างสัญญาจำนองได้ ฎีกาอุทธรณ์ สัญญาทางพระราชไมตรี คดีที่คู่ความเป็นคนบังคับฝรั่งเศสชาติเชื้อชาวเอเซียจดทะเบียนภายหลังสัญญา ขึ้นศาลไทยธรรมดา วิธีพิจารณาความแพ่ง ค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 138

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นิติศาสตร์
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android