คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1360/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญามีความว่าเมื่อเจ้าพนักงานป่าไม้และกรมการอำเภอไปรังวัดตรวจที่ได้เท่าใดแล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ไร่ละ 200 บาทดังนี้ เมื่อเจ้าพนักงานป่าไม้และกรมการอำเภอไปรังวัดตรวจที่ได้ แน่นอนเพียง 6 ไร่เศษ ผู้ขายก็ต้องขายให้ผู้ซื้อเท่านั้นก่อน ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย แปลสัญญาเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android