คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บิดามารดาโจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินในหน้าโฉนดแต่ได้ทำสัญญายอมความต่อศาลรับรองกรรมสิทธิของจำเลยแล้ว เมื่อโจทก์ฟ้องว่าได้รับมฤดกแล้วจะเถียงกรรมสิทธิลบล้างสัญญายอมความนั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850-852-60

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android