คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1306/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2551 15:10:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความรับผิดฐานแสดง+ออกเป็นหุ้นส่วนนั้นจะต้องรับผิดก็ฉะเพาะต่อผู้ที่หลงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นหุ้นส่วน ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.154, 86, 119 +ของคำพิพากษาในคดีอื่นที่ไม่มัดจำเลยในคดีนี้ การที่จะเรียกผู้ใดเข้ามาสอบถามเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไปตามประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.86, 119 นั้น อยู่ในดุลยพินิจของศาล ฎีกาอุทธรณ์ อาญาทางพระราชไมตรี พ.ร.บ.ล้มละลาย ม.79 ล้มละลายที่คนบังคับฝรั่งเศสเป็นโจทก์นั้นโจทก์+ได้ฉะเพาะปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 119

ผู้พิพากษา

พลางกูร
วิกรม
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android