คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1287/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตราสารที่ปิดอากรแสตมป์ไว้โดยครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว แม้การขีดฆ่าแสตมป์จะกระทำโดยลงลายพิมพ์นิ้วมือแลลงวันเดือนปีไว้ข้างล่างดวงแสตมป์ก็ยังใช้ฟังเป็นพะยานหลักฐานได้ อ้างฎีกาที่ 1112/2479
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นลราช
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android