คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1281/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นพะนันปั่นแปะ ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเล่นพะนันชนิดหนึ่งเรียก +ีตัว ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ทั้งวิธีเล่นก็ต่างกับการเล่นปั่นแปะมาก ดังนี้จำเลยยังไม่มี+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android