คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1270/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การขอแก้สถานที่เกินเหตุนั้นเป็นการแก้รายละเอียดในฟ้อง แม้โจทก์จะสืบพะยานไปได้ 1 ปากแล้วศาลก็อนุญาตให้โจทก์ขอแก้ฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163-164

ผู้พิพากษา

อมาตย
เทฟโนต์
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android