คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1253/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุอย่าที่เกิดมีขึ้นก่อนวันใช้ประมวลแพ่ง ฯบรรพ 5 นั้นต้องตกอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายลักษณผัวเมียบทที่ 55 แม้ถึงว่าจะได้ฟ้องร้องคดีกันภายหลังเมื่อใช้บรรพ 5 แล้วก็ตาม อายุความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 55
  • พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477 มาตรา 4

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android