คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1219/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ภรรยาเข้าไปอยู่ในที่ของผู้อื่นกับสามี โดยสามีอาศัยเขาอยู่นั้น ต้องถือว่าภรรยาได้อยู่โดยอาศัยเขาด้วย ภรรยาจะอ้างอำนาจปกครองปรปักษ์ขึ้นใช้ยันต่อผู้ให้อาศัยหาได้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382-1454
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382-1454

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android