คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+เขาด้วยขวานผู้ถูกฟันตายเช่นนี้ ถึงแม้ความตายจะเกิดขึ้นเนื่องจาก+รักษาพยาบาลไม่ดีไม่ทำให้พ้นผิดในฐาน+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android