คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1158/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลัดอำเภอรับเงินจากราษฎรเพื่อขอให้เสียค่าธรรมเนียมใบเหยียบย่ำเกินกว่าที่จะต้องใช้จ่ายจริงหาใช่เป็นการให้สินน้ำใจเพื่อจะให้การให้สินน้ำใจเพื่อจะให้กระทำหรือละเว้นการอย่างใด ๆ ในหน้าที่อันจะเป็นผิดฐานรับสินบนตาม ม.138 ไม่แม้จะปรากฎเมื่อเวลารับใบเหยียบย่ำ จำเลยยังได้รับเงินอีก ก็หาทำให้กลายเป็นผิดตาม มาตรานี้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android