คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1156/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีวันเดือนปีไว้ข้างต้น+เดียว ส่วนในตอน+พินัยกรรม์และในตอน+ชื่อพะยานไม่มีเขียนเดือนปีไว้ด้วย เป็นพินัยกรรม์ที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว อ้างฎีกาที่ 1036/2479 ผู้จัดการมฤดกตามพินัยกรรม์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656-1712
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656-1712
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำพินัยกรรม พ.ศ.2475 มาตรา 1656-1712

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android