คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1152/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความตามมาตรา 563 นั้นเป็นเรื่องผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยวด้วยสัญญาเช่าอายุความในการฟ้องเรียกเงินค่าเช่านั้นมีกำหนดไว้ใน ม.166 ซึ่งมีกำหนด 5 ปี ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง +94(ข) พะยาน แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารขายฝากที่ดินเขาไว้แล้วขอเช่ามาอีกต่อหนี่งเมื่อที่ดินหลุดเป็นสิทธิแก้ผู้ซื้อฝากแล้วจะนำพะยานมาสืบว่าถ้ายอมให้ที่เป็นสิทธิแก่ผู้ซื้อฝากแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าโดยความข้อนี้ไม่ปรากฎในสัญญาเช่าและขายฝากไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android