คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1144/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าเจ้าพนักงานเข้ากระทำการจับกุมจำเลยฐานมีสุราเถื่อน จำเลยได้ทำลายไหใส่สุราเถื่อนเสียขอให้ลงโทษตาม ม.122 เป็นหน้าที่โจทก์ต้องสืบว่าไหสุราเถื่อนเป็นทรัพย์ที่อายัติหรือเจ้าพนักงานจะพึงเรียกมาพิจารณามิฉะนั้นลงโทษจำเลยตาม ม.122ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android