คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1139/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีสิทธิได้รับมฤดกในที่ดินแต่บางสวน ถึงแม้จะเอาชื่อตนใส่ในใบไต่สวนก็ยังไม่พอจะทำให้ที่ดินนั้นเป็นของตนแต่ผู้เดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635-1364
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635-1364
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1635-1364

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android