คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1134/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีสุราแช่ซึ่งมีแอลกอฮอลดื่มเมาได้อย่างสุรา และเป็นเครื่องต้มกลั่นสุราได้แต่มิได้กล่าวว่าจำเลยมีไว้สำหรับต้มกลั่นสุราด้วยแล้ว ไม่ถือว่าเป็นฟ้องฐานมีเครื่องต้มกลั่น เสร็จเด็ดขาด อำนาจเปรียบเทียบ ความผิดฐานมีสุราเถื่อนไม่ถึง 1 ลิตร์ กรมการอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบให้เสร็จเด็ดขาดไปได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android