คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1118/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 14:28:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อวัตถุพะยานกับพะยานบุคคขัดกันศาลต้องรับฟังวัดถุพะยานมากกว่ากะสุนปืนลูกซองนั้นถ้าโจทก์ไม่นำพะยานผู้ชำนาญมาพิศูจน์ว่าใช้กับปื่นสั้นได้แล้ว ศาลถือว่าใช้กับปืนสั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android