คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1077/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยยิงผู้ตายถึงแก่ความตายโดยโจทก์สืบสาเหตุได้ว่าเมื่อก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือนจำเลยกับผู้ตายได้เกิดทะเลาะโต้เถียงด่ากัน ดังนี้ต้องมีผิดตาม ม.250 ข้อ 3 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.158 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ม.250 โดยกล่าวว่าจำเลยฆ่าเขาด้วยความพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมายดังนี้ก็เพียงพอแล้ว หาจำเป็นต้องบรรยายสาเหตุมาในฟ้องด้วยไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android