คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับปลาในบ่อซึ่งอยู่ที่+ของตนเองโดยไม่มีทางน้ำ+ไหลติดต่อถึงกัน ไม่มีผิดตาม พ.ร.บ.อากรค่าน้ำ คำว่าจับสัตว์น้ำพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำหมายถึงการจับสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นเองลอยมาตามกระแสน้ำไหล ป.พ.พ.ม.1320 วรรค 1+-1336
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android