คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ครอบครองที่ดินมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว+แต่มิได้จดทะเบียนสิทธิของตน ไม่มีสิทธิไปกว่าผู้รับจำนองที่+รายเดียวกันนี้ และได้กระทำการโดยสุจริตทั้งได้จดทะเบียนสิทธิ+เขาถูกต้องตามกฎหมายแล้ว+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android