คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1066/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บาดแผลที่ถูกทำร้ายถึงบวมโลหิตซับแลไหลนั้นเรียกว่าเป็นบาดแผลถึงบาดเจ็บ ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย ปัญหาว่าลักษณของบาดแผลเป็นบาดแผลถึงบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บเป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254-255-38
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 254-255-38
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 254-255-38

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android