คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1061/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ล้มละลายโอนทรัพย์ใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนล้มละลาย 3 เดือนโดยเป็นการได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่น ๆ การโอนนั้นใช้ไม่ได้ พะยาน หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android