คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับจ้างเขาขุดแร่โดยเข้าใจแลมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่านายจ้างมีอำนาจให้ขุดได้แม้จะล่วงล้ำเข้าไปในที่ของผู้อื่น ก็ไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android