คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาที่มีข้อความว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาผิดที่ถูกควรเป็นเช่นที่กล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์และที่จะได้มาแถลงคารมเพิ่มเติมในชั้นฎีกาเช่นนี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android